MVO - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het voeren van een duurzame bedrijfsvoering vinden wij belangrijk voor onszelf, onze medewerkers en onze omgeving. Dat betekend constant blijven zoeken naar vernieuwing en innovatie op gebied van teelt & techniek. Op die manier kunnen we duurzaam telen en is ons bedrijf toekomstbestendig!

MPS A+

De stichting MPS ontwikkeld, beheert en voert certificering uit op het gebeid van duurzaamheid en milieu. Voor kwekers start duurzaam ondernemerschap met het MPS-ABC certificaat(milieucertificaat). Er wordt gekeken naar de milieu thema's gewasbescherming, meststoffen, energieverbruik en afval. De standaarden zijn internationaal geaccepteerd en leidend in de tuinbouwsector.

Wij hebben het MPS A+ certificaat, het hoogst haalbare!

 

Gerecirculeerd watersysteem

Al het water dat op onze kwekerij valt wordt opgevangen en gerecirculeerd. Het regenwater dat op de kas valt wordt opgevangen in een schoonwaterbassin. Het regen en/of sproeiwater dat op de velden en in de kas valt wordt in een apart waterbassin terug gepompt. Door het uitvloeien zitten hier natuurlijk verschillende meststoffen in. Deze komen zo niet in het oppervlakte water terecht en wij kunnen deze hergebruiken. 

 

Materialen en Grondstoffen 

Wij werken met potten van gerecycled plastic. Wanneer we gebruikte hebben staan, worden deze hergebruikt om verspilling en extra kosten tegen te gaan. Daarnaast wordt al het afval natuurlijk gescheiden waarbij papier en plastic worden gerecycled. Voor snoeiafval en planten resten hebben we een eigen compost hoop. Het compost wordt vervolgens weer gebruikt op het land. Daarnaast richten we de bedrijfsprocessen zo in dat er efficiĆ«nt gewerkt wordt en er zorgvuldig met grondstoffen wordt omgegaan.

 

Elektrificatie & Zonnepanelen 

Al onze bedrijfsvoertuigen zijn inmiddels elektrische aangedreven. Daarnaast worden al onze tuinbouw machines momenteel (om)gebouwd zodat ook deze elektrische zijn aangedreven. Aangezien het stroomverbruik hierdoor omhoog is gegaan hebben we in het voorjaar van 2020, 84 zonnepanelen geplaatst. Zo zijn we voor een groot gedeelte energieneutraal!