IMG_2249

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Naast dat wij planten van een hoogwaardige kwaliteit kweken, richten wij ons ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekend dat we streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij we zoveel mogelijk aan onze indirecte en directe omgeving denken.

MPS

De stichting MPS ontwikkeld, beheert en voert certificering uit op het gebied van duurzaamheid en milieu. Voor kwekers start duurzaam ondernemerschap met het MPS-ABC certificaat (het milieucertificaat). Er wordt gekeken naar de milieu thema’s gewasbescherming, meststoffen, energie en afval.

Fa. Lucassen Boomkwekerij bezit het MPS-A certificaat en is daarbij het meest milieuvriendelijk.

Gerecirculeerd watersysteem

Al het water dat op de kwekerij valt wordt opgevangen en in twee waterbassins gepompt. Het regenwater dat op de kas valt wordt opgevangen en in het achterste waterbassin gepompt. Het regenwater en/of sproeiwater dat op het veld en in de kas valt wordt in het voorste waterbassin gepompt. Zo hebben we een volledig gerecirculeerd watersysteem.

 

Materialen / Grondstoffen

Voor zover het mogelijk is gebruiken we materialen en grondstoffen meerdere keren. Zo laten we gebruikte potten en trays stralen bij een extern bedrijf zodat kiemende zaden gedood worden. Hierna kunnen we de potten en trays opnieuw gebruiken. Al het plastic afval wordt gescheiden verzameld en afgevoerd naar een recyclingbedrijf. Voor snoeiafval en planten resten hebben we een eigen compost hoop. Het compost wordt vervolgens weer gebruikt op het land. Daarnaast richten we de bedrijfsprocessen zo in dat er efficiënt gewerkt wordt en er zorgvuldig met grondstoffen wordt omgegaan.